Artikel ur Borås Tidning den 29 Juli som uppmärksammade min utställning med en artikel.
Läs direkt på bt.se [abonnemang krävs]>>