View this post on Instagram

Här har vi en trio i abstrakt måleri. En utmaning för mig har alltid varit att hålla sig till en stil, som sedan blir en signatur för vem du är som konstnär. Att som betraktare kunna avgöra på ett ögonblick att det är konst målat av en specifik konstnär. Den där signaturen eller det som kännetecknar mitt måleri har inte infunnit sig hos mig. Tro mig när jag skriver att jag velat och försökt vara konstant i det jag gör men det som hamnar på duken tar sin egen väg. Har talat mycket med mina konstnärliga vänner om frustrationen, som det stundtals varit, att inte hitta sitt signum. Samtidigt som jag vill ha mitt kännetecken som gör min konst igenkännbar omfamnar och välkomnar jag det fria och öppna skapandet. Genom att följa min intuition och låta färger, mönster och känslor styra mig genom måleriet öppnar jag upp för fantastiska möjligheter på duken. Det intuitiva målandet ger utlopp för känslouttryck och skapar personliga och innerliga verk. Verken skapas genom en del av mitt inre och visar hela min personlighet och är genom det kanske ett större signum än att verken liknar varandra och hör samman på grund av likheter. Ovannämnda resonemang hindrade mig dock inte från att känna stolthet att jag nu äntligen skapat tre verk som var sammanlänkade i utförandet. Verken skiljer sig dock från mina övriga målerier så något självklart signum uppstod inte men just dessa tre länkas samman genom liknande färger och former. Jag jobbar fortfarande med att vilja finna mitt kännetecken som konstnärlig utövare och att fortsätta uppmuntra fritt målande. Hur kan de kombineras? Kan de kombineras utan att påverka det intuitiva och fria skapandet?

A post shared by Karolina Aronsson (@karosan79) on